Welkom bij WelterKuil

 • Gastouderbureau
  Vanaf 1 augustus 2016 is WelterKuil Gastouderbureau niet meer actief. Wel is het nog mogelijk gastouders te zoeken via ons netwerk. Wij werken samen met gastouderbureau oma van Roodkapje: http://www.omavanroodkapje.nl/

  Voor het aanvragen van jaaropgaven 2016 is het mogelijk contact op te nemen via info@welterkuil.nl
 • Kinderdagverblijf (LRKP-nummer kdv: 339333790, bso: 180145216)
  Aandacht, gezelligheid en leerzame uurtjes bij ons kindercentrum. Opvanguren in ons kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang per hele klokuren, niet per dagdeel. 
 • Oppascentrale:
  Voor opvang in de avonden en weekenden.

Flexibele opvang mogelijk via gastouder, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.

 

 


Opvangmogelijkheden in het kinderdagverblijf

We hebben weer opvangmogelijkheden in ons kinderdagverblijf ‘ ‘t WelterKuiltje’ en bij onze buitenschoolse opvang ‘De SpeelKuil’.

Bij ons kinderdagverblijf kunt u een plek reserveren op woensdag en vrijdag de gehele dag. Bij onze buitenschoolse opvang ‘De SpeelKuil’ hebben wij iedere dag nog plek. Ook is voorschoolse opvang mogelijk vanaf 06:30 u.

Het is natuurlijk mogelijk alvast in te schrijven zodat we plaatsen kunnen reserveren.
Bel voor informatie: 045 7  509 110.

Kinderopvangtoeslag 2017, de voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om recht te hebben op de kinderopvangtoeslag 2017 zijn:

 • U zorgt ervoor dat de opvang van uw eerste en tweede kind plaats heeft bij een geregistreerd kinderverblijf of een geregistreerde gastouder. Dat is zo voor zowel de geregistreerde dagopvang als de buitenschoolse opvang.
 • U kunt per kind maximaal 230 uur per maand aan kinderopvangtoeslag gebruiken.
 • Uw recht op kinderopvangtoeslag is afhankelijk van het gezamenlijke inkomen maar ook van het aantal uren dat u en uw partner werken en arbeidsinkomen hebben. Overigens is studeren of een traject volgen met kinderopvang toegestaan, ook als u een verplichte inburgeringscursus volgt.
 • Wie werkloos wordt, heeft nog zes maanden recht op kinderopvangtoeslag.

Maximale uurprijzen voor de kinderopvang 2017 stijgen
Door de indexatie gaan de maximale uurprijzen voor de kinderopvang met omhoog ten opzichte van 2016:

Maximale prijs per uur kinderopvang 2017 ten opzichte van 2016:

Soort kinderopvang Leeftijd Tarieven per uur in 2016 Tarieven per uur in 2017
Dagopvang 0-4 jaar € 6,89 € 7,18
Buitenschoolse kinderopvang 4-12 jaar € 6,42 € 6,69
Gastouderopvang 0 – 12 jaar € 5,52 € 5,75

 

 

 

 

Telefoonnummers
KDV ‘t WelterKuiltje 045 7 509 110
BSO De SpeelKuil 045 7 509 110 / 06 24 575 772

 8vragen logo

Logo_TriplePfb_icon_325x325