Inspectierapport GGD

 

 

 

Jaarlijks wordt onze Buitenschoolse opvang gekeurd door de GGD. 

Via onderstaande link kunt u de volledige rapporten inzien.