Leden Oudercommissie

Meet the oudercommissie: Alysha, Eva en Lourens

 

Ook zo benieuwd wat de oudercommissie is en doet?

 

De oudercommissie is een schakel tussen de directie van WelterKuil en de ouders van de kinderen, binnen onze kinderopvang. Samen met ons bewaken zij de kwaliteit van de opvang. Dankzij het adviesrecht dat is vastgelegd in de Wet kinderopvang, heeft de oudercommissie invloed op diverse aspecten van de opvang. Denk hierbij onder andere aan:

– Kwaliteitsbeleid

– Pedagogisch beleidsplan

– Risico inventarisatie, veiligheid en gezondheid

– De openingstijden

– Klachtenregeling

– Prijswijzigingen

 

Zij geven niet alleen gevraagd advies, maar mogen dit ook ongevraagd doen.

Tevens kan de oudercommissie een rol spelen in de communicatie met andere ouders. 

Dus mocht er iets zijn, hebben jullie vragen of juist tips, trek vooral een van hen aan de jas of mail naar:

 

welterkuiloudercommissie@gmail.com