Klachtenregeling


Klachten?

 

WelterKuil Kinderopvang staat voor goede en vertrouwde kinderopvang. We doen ons uiterste best voor kinderen én ouders. U kunt van ons op aan. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door middel van feedback kunnen wij onze organisatie verbeteren. 

Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende.

 

Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door contact op te nemen met m.crompvoets@welterkuil.nl, j.nelissen@welterkuil.nl of k.bremmers@welterkuil.nl. Een klacht kan over van alles gaan. Over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. WelterKuil kinderopvang heeft een protocol klachtenregeling voor het omgaan met klachten. Dit protocol ligt ter inzage op de locatie en is hieronder beschikbaar. Hier kunt u uitgebreider lezen hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat. Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal de locatiehouder van WelterKuil zich erover buigen. Weet u niet bij wie u terecht kunt met een specifieke klacht, neem dan even contact op met het info@welterkuil.nl

 

 

 

Download
Protocol klachtenregeling WelterKuil
Protocol-klachtenregeling-t-WelterKuiltj
Adobe Acrobat document 135.1 KB

Externe klachtenregeling

 

 

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij een externe, onafhankelijke klachtencommissie, het klachtenloket Kinderopvang. (www.klachtenloket-kinderopvang.nl)

De leden van deze commissie hebben geen binding met WelterKuil kinderopvang. Wettelijk gezien kunt u zich direct tot deze commissie wenden, maar WelterKuil geeft er de voorkeur aan om allereerst intern te kijken of we uw klacht kunnen oplossen.

 

Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht.